CAREERS

Career1400x500

เปิดรับสมัครตำแหน่ง

  1. Merchandiser ( เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า )     2   ตำแหน่ง
  2. Accounting Officer ( เจ้าหน้าที่บัญชี )     1   ตำแหน่ง
  3. Sale ( เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย )                          2   ตำแหน่ง
  4. Admin ( เจ้าหน้าที่ธุรการ )                          1   ตำแหน่ง
  5. FDA ( เจ้าหน้าที่ อย. )                                 1   ตำแหน่ง
  6. Overseas purchasing ( เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ )     0   ตำแหน่ง
  7. Event ( เจ้าหน้าที่อีเวนท์)                    1   ตำแหน่ง