เทศการของขวัญและสินค้านานาชาติ กับงานYWCA @ Centralworld

  • สินค้าหลากหลายจากฤทธามาร์เกตติ้ง ให้ได้ชมชิมช้อป ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม