พบกันได้ที่ งาน YWCA เซ็นทรัลเวิร์ล

แวะเวียนกันมาถี่ๆ บรรยากาศเช่นนี้ พรุ่งนี้ยังมีต่ออีกหนึ่งวันนะคะ

  • สินค้าหลากหลายจากฤทธามาร์เกตติ้ง ให้ได้ชมชิมช้อป
  • พบกันได้ที่ งาน YWCA เซ็นทรัลเวิร์ล
  • 15-18 พ.ย. นี้ 
  • บูธเยอรมันเลขที่ E1/33 และบูธกรีซ E16 ชั้น 2 ค่ะ